TOVAR V AKCII

KONTAKTY

Anna Juhásová - JUPA
Tehelná 601/7
087 01 Giraltovce
tel: 0907 535 272
jupa@jupa-sk.sk
Kontaktná osoba: Marián Juhás
marianjuhas@gmail.com

ochrana osobných údajov
ochrana osobných údajov

Údaje zadané pri registrácii kupujúceho sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov chránené a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
Predávajúci sa zaväzuje získané osobné údaje, ktoré sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, neposkytnúť tretím osobám.
Svojou registráciou na webovom sídle predávajúceho kupujúci automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej kupujúci nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť oznámením doručeným predávajúcemu.

od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

platí to  aj pre spoločnosť Anna Juhasová JUPA

OSOBNÉ ÚDAJE PRI OBJEDNÁVKE

na našich stránkach sa nachádzajú objednávkové formuláre, pomocou ktorých sa môžete zaregistrovať a následne u nás nakupovať. V prípade objednávky, musíte vyplniť následujúce osobné údaje:

Meno
Užívateľské meno
E-mail

Názov firmy
Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo

ičo

dičo


Pri registrácii alebo objednávke nám môžete dať aj dobrovoľný súhlas  na zasielanie reklamných e-mailov, akčných ponúk a ponúk s novými produktami. Tieto e-mailové adresy neposkytujeme tretím stranám.Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Údaje poskytujeme iba prepravnej spoločnosti na účely úspešného dodania tovaru.
Vtedy poskytujeme nasledovné osobné údaje:

Adresu doručenia
Názov firmy
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefonický kontakt

e-mailspolupracujeme s týmito firmami:

DPD - kuriéska spoločnosť www.dpd.com/sk/en/

Slovenská pošta www.posta.sk

ZGMyZWFiY